top of page

Folket valgte Barabbas fremfor Jesus for 2000 år siden. Gjør flertallet av oss det samme i dag?

Oppdatert: 19. okt. 2022

Mange av oss har hørt historien om rettsaken som fant sted i forkant av Jesus korsfestelse. Folket

fikk velge hvem som skulle korsfestes og valget stod mellom Jesus og en fengslet jødisk opprører ved

navn Barabbas, som satt inne for mord og andre ulovligheter. Folket valgte Barabbas og ville ikke ha noe med denne Jesus å gjøre. I senere tid har folk forstått hva Jesus står for og ikke minst hvem og hva han er. Folket valgte mørket fremfor lyset og de ble forledet dithen. De ble lurt av sine

daværende samfunnstopper.


Det har vært mye snakk om Jesus tilbakekomst og mange teorier på når og hvordan det skal skje. Min sannhet er at Jesus er i oss, og alle som ønsker kan koble seg på denne kraften og

kjærlighetsenergien, også kalt Kristusenergien. Ved å søke innover i seg selv, istedenfor å lete utenfor etter svar, så ledes vi til et liv i lys/kjærlighet og sannhet, i kontakt med det indre som befinner seg bak egoets mas i en travel hverdag. Man flytter fokus fra hodet til hjerte.


I dagens samfunn, så får vi en større og større splittelse mellom de som tror på hva media, politikere, kjendiser, forskere og generelt hva makten sier, og de som søker sin egen sannhet gjennom egen undersøkelse målt mot den indre stemmegaffelen, som noen kaller intuisjonen og andre kaller å følge hjerte.


Jeg tror at alle de som bare følger andre uten å være bevisst på hva de følger, gjør den samme feilen som ble gjort for 2000 år siden. De velger løgnen og mørke og ser ikke at de blir ledet bort fra hvem de er og sannheten vi alle bærer i oss. Jesus er ikke tilbake. Han har vært her hele tiden, inni oss som en kraft og kjærlighet, og det er på tide at folket våkner og ser den makten og styrken som er iboende i oss alle. Dette handler ikke om religion og man kan kalle kraften for Kristusenergi eller hva man måtte ønske, men den er likefult der for alle mennesker å komme i kontakt med.


Romerriket forsvant aldri. Istedenfor ble de den katolske kirke. Den samme makten som gjorde alt de kunne for å drepe Jesus og hans budskap om lys, kjærlighet og hvem vi er, styrer i dag troen som skal ære Jesus og Gud. Nå er ikke dette et angrep på kirka og i hvert fall ikke dens følgere, men hvordan jeg ser på historien og hvorfor det er så viktig å våkne opp til hva som skjer i dagens samfunn. Jeg tror ikke Jesus var her for 2000 år siden for å brife med sine evner. Jeg tror han var her for å vise hva som bor i oss mennesker og forberede oss på å skape paradiset på jord som finnes omtalt i de gamle skrifter. En frigjøring fra mørke som har rådet og trykket oss ned i flere tusen år. Dette mørket er i dag så etablert i alle deler av samfunnet vårt at de som ikke ser det ikke kan forstå hvordan noen som ikke ønsker oss noe godt kan få så mye makt over vår verden. De bruker frykt og propaganda i sin kamp for å lede menneskeheten bort fra den menneskelige natur på alle områder i livet og i samfunnet. Desto lenger ned i hierarkiet man kommer, jo mindre vet folk at de er en del av denne kampen, men toppene vet veldig godt hva de driver med, og de manipulerer og ljuger for å få alt til å fremstå som en sannhet. De fleste er uvitende om hva de er en del av.


Lyset har de siste tiårene blitt sterkere og sterkere og det vi ser i dagens kaotiske samfunn er lysets

krefter som belyser alt mørke i verden, så det kommer frem i lyset og gir oss mulighet til å gjøre noe

med det. Verden er ikke noe verre nå enn før, men nå ser vi hva som før var skjult i mørke og vi har

mange vonde, men helt nødvendige avsløringer foran oss. Vi er uansett på vei til et veldig godt sted og vi mennesker bestemmer selv hvor lang tid det skal ta.


Så hva velger vi? Gir vi etter for makten og gir opp friheten og selvstendigheten vår i frykt for all løgn og propaganda vi serveres, eller står vi i oss selv og tar tilbake vår kraft, makt og friheten som alltid har ligget der som en universell rettighet, gitt oss av moder/fader Gud.

Velger vi Jesus eller velger vi «Barabbas» igjen?


40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page