top of page

Tanker, følelser og indre ro

Updated: Oct 19, 2022

Hva er tanker og følelser og hvordan påvirker det meg i livet?

Følelsene kommer fra det kraftigste magnetiske feltet i kroppen vår, senteret som oppfatter og reagerer før hjernen vår, nemlig hjertet. Tankene kommer fra hodet og er en programmering fra all erfaring og alt vi har lært og blitt fortalt gjennom livet. Tankene kommer utenfra og følelsene kommer innenfra. Følelser er minner om hva som har skjedd og hvordan det fikk oss til å føle, og sammen med tankene så utgjør de egoet vårt.

Egoet vårt er vår oppfatning av hvem vi er, mens sjelen er mitt sanne jeg, mitt høyere selv eller hva man ønsker å kalle det. Jeg har en sjel som er evig og er med meg i hvert liv og i hvert liv former jeg et nytt ego fordi jeg er en ny person i hvert liv.

Egoet vårt tenker kortsiktig og søker alt som gir oss gleder og det som gir oss trygghet, men liten utvikling. Sjelen vår er evig og tenker langsiktig og hva som er bra for oss i det lange løp. Det er egoet som for eksempel gjør at noen spiser for å døyve smerten, drikker for å glemme smerten og bruker opp alle pengene sine på en gang og det fungerer på kort sikt, men er veldig dårlig for oss på lang sikt.


Gleder som kommer utenfra vil alltid ta slutt, mens de gledene vi skaper inni oss har potensialet til å vedvare, så lenge vi jobber og bearbeider oss selv. Vi trenger disiplin for å stå i oss selv og ikke la oss friste av tankene våre. En person som har ryddet opp i tanke og følelsesmønsteret sitt kan i mye større grad være objektiv når den blir utsatt for motgang eller blir konfrontert, mens en som er egostyrt vil la seg kontrollere av tankene og følelsene sine. Når vi tenker så forventer og dømmer vi, det skjer ikke når vi observerer. Egoet skal temmes og det er derfor vi bør ta kontroll over tanker og følelser, så de ikke tar kontroll over oss.


Vi kjenner vel alle noen som har knapper vi kan trykke på, så blir de svært følelsesmessig engasjert den ene eller andre veien. Dette er gamle følelser som vekkes og en 60 åring kan plutselig begynne å oppføre seg som et barn fordi man treffer en gammel følelse og da er det samspillet mellom tanker og følelser som tar helt overhånd. Tenk hvor mye dumt og skadelig som er sagt og gjort fordi vi har blitt trigget på ett eller annet og mister oss selv.

Det man jobber med i IndreRo sitter i korttidshukommelsen og det er derfor noe som kan ha skjedd for 50 år siden oppleves like sterkt i dag.


Hvis vi opplever noe som ikke blir forstått eller bearbeidet av de fem sansene våre, så blir de liggende igjen i korttidshukommelsen og det er derfor alt føles så ferskt og gjør så sterkt inntrykk. Behandlingen hjelper å prosessere det som har skjedd, så det kan gå videre til langtidshukommelsen vår og da husker vi hva som har skjedd, men det har ikke lenger kontroll på oss og styrer hverken oss eller reaksjonsmønsteret lenger.

Sjelen er sjefen og den er ditt sanne jeg og den du er når du ikke er i fysisk kropp. Jeg tror på reinkarnasjon og får meg er det helt essensielt og nødvendig for at det helhetsbilde jeg har dannet meg i det hele tatt skal gi mening. Det er sjelen som snakker til oss gjennom intuisjon (magefølelse) og den vi er i kontakt med når vi observerer og klarer å unngå å styres av tanker og følelser.


Smartkroppen kan vi oppleve gjennom for eksempel frysninger vi får når vi vet at vi har rett eller vi kommer på en veldig god ide. Det er den samme smartkroppen kinesiologi snakker med eller homeopati midler gir beskjeder til om hvordan kroppen skal bete seg eller gjøre endringer.


Intuisjonen vår er som en veiviser gjennom livet som vet hva som er best for oss og som vet alle planene og målene vi har med livet. Reinkarnasjon, livsplanen og de som er med oss får jeg komme mer tilbake til i en annen blogg. Stemmen til intuisjonen er mye lavere en tankene, så hvis vi er veldig styrt av hodet (tanker) eller har for mye uro i kroppen til å høre intuisjonen, så klarer vi heller ikke å få den med oss. De fleste av oss stoler mer på tankene våre og hva vi tror andre mener enn å lytte til vår egen intuisjon. Hvor ofte hører du ikke andre eller deg selv si at det var det jeg visste, men jeg tok et annet valg.

Meditasjon er et veldig fint verktøy for å stille tankene våre og komme mer i kontakt med vårt sanne jeg og kunne se innover. Alt som er viktig er inni oss og det er det vi skal vekke til livet igjen. Det som er utenfor oss selv betyr egentlig ingenting fordi det er alle andre sin sannhet, men det trigger oss og hjelper oss å se hva vi bør endre i oss selv. Når tanker og følelser styrer, så ser vi mest utover for å finne bekreftelser fra andre at vi er på riktig vei, mens når vi søker innover, så bekreftes vi av oss selv og vet at vi er på riktig vei. Buddha bli visstnok spurt om hva han fikk ut av meditasjon. Svaret var «ingenting, men jeg mistet sinne, angsten, depresjonen usikkerheten og frykten for hva som kan skje med meg».

Når vi søker utover, så følger vi drømmene og ønskene til de rundt oss, ikke våre egne. Hvis vi ikke står godt i oss selv, så vil vi lett finne en partner som fyller det vi føler mangler i oss selv, også lever vi ut de drømmene gjennom andre som har egenskapen jeg selv burde tilegnet meg.

Dette fører ofte til ubalanser i forholdet og når det sannsynligvis tar slutt en dag, så føler man at man har mistet noe i seg selv og det er fordi vi aldri hadde det, men levde i det igjennom en annen. Vi skal bruke følelsene våre som et verktøy til selvutvikling og større selvinnsikt. Når en følelse kommer, så dømmer vi den ofte som bra eller dårlig og kan gjøre følelser til venner og uvenner.


En følelse er der for å fortelle deg om minnene dine og hva det fikk deg til å føle og vi kan jobbe med følelsene våre. Jeg er IndreRo terapeut og der jobber vi med å forene venstre og høyre hjernehalvdel for å få en balanse mellom feminin og maskulin og når det er gjort, så jobber vi med å separere tanker og følelser for å finne en indre ro hvor vi ikke styres av tanker og følelser. Alle tanker som frembringer en følelse, er en programmering vi gjorde når vi opplevde det vi gjorde.


Ved å skille tankene fra følelsen, så vil man plutselig ha et mye mer objektivt syn på hendelsen, siden den ikke lenger er styrt av en følelse. Eks. En person holdt på å drukne som barn og er livredd for vann og tør ikke bade. Personen har veldig sterke følelser knyttet til vann og bading på bakgrunn av hva som har skjedd, og så fort vedkommende tenker på eller ser vann, så kommer følelsen. Med litt behandling, så klarer man å fjerne denne linken mellom tanke og følelse og personen er ikke lenger redd for å bade. Dette var et enkelt eksempel, men kan fint overføres til det meste i livet og foreldre og barndom er noe av det vanligste å jobbe med, siden vi har så mye programmering fra barndommen.


Det som er vanskeligere å jobbe med er kraftige programmeringer og tvangstanker hvor vi gjerne programmerer oss selv over lang tid til å ikke være bra nok, stygg, feit, annerledes og mye annet som ikke passer inn i bildet som blir laget av det kollektive om hvordan vi skal se ut, mene og bete oss.

Sjelen og kroppen er der for at vi skal oppleve fri vilje fordi vi ikke husker hvem vi er eller hvor vi kommer fra. Meningen med livet er å finne oss selv og på den måten finner vi også skaperen som vi er en del av og som er både i oss og i alt rundt oss og det blir også en egen blogg etter hvert.


Når vi endrer den indre verden vil den ytre verden forandre seg fordi den skapes av vår intensjon, tanker og følelser. Den ytre verden vil også speile den indre verden, så en person som alltid er positiv vil tiltrekke seg mye mer positivitet i livet enn en som går rundt og er negativ. Karma må tas hensyn til her fordi sjelen ønsker å leve og oppleve alle sider av livet og den lever mange mange liv. Vi havner gjerne i de samme situasjonene om og om igjen frem til vi tar det riktige valget og da er karmaet forløst og sjelen har opplevd alle sider av et tema og vi trenger ikke flere opplevelser av samme sort fordi vi har lært og da kommer gjerne neste ting på lista til karmaet og sånn har dagene og livene våre gått lange tider.

Tankene våre kontrollerer mye av hverdagen vår og rutiner gjør at vi enklere kommer igjennom et stressfult liv som krever sitt på mange plan. Finnes det en bedre følelse enn å bli foreldre og være stormende forelsket? Finnes det noe verre enn å miste noen vi er glad i eller å se at noen vi er glad ikke har det bra? i Hvorfor lar vi ytre omstendigheter styre følelsene våre i så stor grad, både positivt og negativt? Hvor blir tryggheten og lykkefølelsen av når livet går imot? Vi går fra kjærlighet til frykt modus og alt blir dobbelt så kjipt. Ikke bare forsvant den gode følelsen, men frykten øker stressnivået i kroppen som igjen påvirker helsen vår, så hvorfor lar vi da følelsene styre så mye av hverdagen vår? Vi har mistet oss selv og lar oss styre av ytre omstendigheter, istedenfor å kjenne innover og kjenne hva sjelen og intuisjonen sier.


Tankene våre kan vekke følelser når vi tenker på noe eller noen og det sitter i hodet som en programmering. Når vi for eksempel tenker på en person som har såret oss, så vil sårheten komme lett fordi det er en sammenheng mellom tanker og følelser og interaksjonen imellom de er egoet. Skal vi la oss styre og kontrolleres av følelsene våre? Hvis vi lar oss følelsesmessig engasjere av alt som skjer utenfor oss, så er vi også kontrollerbare av alt utenfor oss selv. Sier jeg at vi ikke skal bry oss? Absolutt ikke?

Det er forskjell på det og la seg styre av følelsene og det å ta beslutninger på bakgrunn av fornuft og følelser. Eks. Du møter en partner som du blir stup forelska i og dere gifter dere etter tre uker, våkner en morgen etter et halvt år med en liten kul på magen og kikker over på partneren i senga og tenker, hva gjør jeg her? Da var det kanskje passion og ikke ekte kjærlighet og man ble styrt av følelsene. Et annet eks. kan være at du blir presentert et business prosjekt og man aner muligheter til å tjene store penger og tenker kanskje ikke fornuftig, men lar seg styre av følelsene. Hvis vi er obs på dette, så vil vi i langt flere situasjoner unngå å gjøre dårlige valg, men slipp for all del følelsene løs og lev livet!

Interaksjon mellom tanker og følelser er ego. Vi gir ikke hverandre tanker og følelser, vi vekker tanker og følelser i hverandre. Vi er ikke tanker og følelser, men vi har de. Vi skal bli venn med de og alle følelser er programmerbare akkurat som tankene og når vi ser og behandler de som hjelp til å se oss selv, så er de mye mer samarbeidsvillige enn hvis vi går til krig. Hvis 15 personer hører på et foredrag, så vekkes 15 forskjellige følelser og meninger fordi alle har ulike forutsetninger og sannheter. Vi blir ofte sure på andre fordi de vekker våre egne tanker og følelser. Vi må endre den indre verden og den ytre verden forandres av seg selv. Mitt mål er å bli den jeg er, ikke den andre ønsker at jeg skal være.


Jeg har fått mye hjelp fra IndreRo terapeut utdannelsen og jeg føler at det har gjort at jeg i større grad kan være observatøren istedenfor å styres av tanker og følelser. IndreRo er en prosess og en læring i hvem vi er og hvordan vi reagerer. Hvis du ønsker mer informasjon eller behandling, så finnes det på min hjemmeside www.awakeningfromwithin.no eller på www.indrero.com . Takk til Keyhan Ighanian som har utviklet IndreRo konseptet og som har lært meg så mye om meg selv.

197 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Yorum


test

Beğen
bottom of page